ŻYCZENIA Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. (…) Odkupienie, które przyszło przez Krzyż, nadało człowiekowi ostateczną godność i sens istnienia w świecie, sens w znacznej mierze zagubiony przez grzech. I dlatego też to Odkupienie wypełniło się w tajemnicy paschalnej, prowadzącej przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania.

Św. Jan Paweł II

Pan, który zwyciężył, żyje.

Jego zwycięstwo to ostateczny triumf miłości.

Drodzy Katecheci!

Przyjmijcie od nas serdeczne życzenie uczestnictwa w tym triumfie. Niech naszej katechetycznej misji towarzyszy obfitość darów Zmartwychwstałego Chrystusa.

Z najlepszymi życzeniami wielkanocnymi dla Was i dla Waszych Rodzin oraz z darem modlitwy

ks. Jarosław Kowalczyk

o. Józef Szańca

ks. Tomasz Krauze

Legnica, 9 kwietnia 2023 roku