Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW

Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach i wszystkich typach szkół (z wyjątkiem specjalnych). Słuchacze otrzymują indeksy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Mogą również korzystać z bazy naukowo-dydaktycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

OPIEKUN NAUKOWY

ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak – Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

DYREKTOR

ks. dr Jarosław Kowalczyk – dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów spełnia wymogi Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dnia 3 kwietnia 2019 roku.

CZAS TRWANIA

Studia trwają cztery semestry (dwa lata). Zajęcia odbywają się w soboty w Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym w Legnicy (Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1).

REKRUTACJA

Rekrutacja na pierwszy rok trwa do końca września 2023 roku.

ZAPISY

Nowością w roku akademickim 2023/2024 jest to, że zgłoszenia należy dokonywać poprzez system IRK, a dokumenty składać osobiście do Sekretariatu Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Przy rekrutacji prosimy o zwrócenie uwagi na wybranie odpowiedniego kursu studiów – w tytule kursu znajduje się lokalizacja – LEGNICA.

WYMAGANE DOKUMENTY

Informacje na temat wymaganych dokumentów będą przekazywane kandydatom w procesie rejestracji w IRK. Po uzyskaniu statusu „Zakwalifikowany” kandydat zobaczy informację o dokumentach w dziale „Metryczka” – „Dokumenty i dalsze kroki”.

OPŁATY

W roku akademickim 2022/2023 opłata wynosiła 2100 złotych za jeden semestr. Należy spodziewać się nieznacznego wzrostu kosztów w roku 2023/2024.