Programy i podręczniki

Uprzejmie przypominamy, że w roku szkolnym 2023/2024 na terenie Diecezji Legnickiej katecheza może być realizowana w oparciu o podręczniki następujących wersji programowych:

 • Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Kielce,
 • Wydawnictwo św. Wojciech Dom Medialny – Poznań,
 • Wydawnictwo WAM – Kraków.

W celu uniknięcia niedogodności przyjmujemy zasadę, że w danej placówce oświatowej mogą być stosowane podręczniki tylko jednej wersji programowej, niezależnie od liczby katechetów. Bez uzasadnionej potrzeby lub konieczności nie należy również zmieniać podręczników.

Od 1 września 2020 roku obowiązują nowe podręczniki do nauczania religii dla:

 • dzieci sześcioletnich,
 • klas I i V szkoły podstawowej,
 • klas I szkoły ponadpodstawowej.

Od 1 września 2021 roku obowiązują nowe podręczniki do nauczania religii dla:

 • klas II i VI szkoły podstawowej,
 • klas II szkoły ponadpodstawowej.

Od 1 września 2022 roku obowiązują nowe podręczniki do nauczania religii dla:

 • klas III i VII szkoły podstawowej,
 • klas III szkoły ponadpodstawowej.

Od 1 września 2023 roku obowiązują nowe podręczniki do nauczania religii dla:

 • klas IV i VIII szkoły podstawowej,
 • klas IV liceum i V technikum,
 • klas I i II szkoły branżowej 2 stopnia.

Są one zgodne z nową Podstawą programową katechezy (2018) oraz Programem nauczania religii (2018).