Kalendarium

DataWydarzenie
koniec sierpnia 2023Zakończenie urlopów w związku z przygotowaniem nowego roku szkolnego 2023/2024, rady pedagogiczne w szkołach, spotkania z zespołami katechetów w parafiach, omówienie spraw związanych z organizacją nowego roku szkolnego i katechetycznego, Msza święta połączona z obrzędem błogosławieństwa katechetów
26 sierpnia 2023 (sobota)Dzień skupienia w Krzeszowie dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 z udziałem Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. Gość spotkania: ks. dr. hab. Dominik Ostrowski, prof. PWT – Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu.
30 sierpnia 2023 (środa)Konferencja dla dyrektorów przedszkoli i szkół podsumowująca rok szkolny 2022/2023 oraz otwierająca rok szkolny 2023/2024. Organizator wydarzenia: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Miejsce: Collegium Witelona w Legnicy, godz. 10:00.
30 sierpnia 2023 (środa)Wręczenie świadectw ukończenia Absolwentom Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych prowadzonych przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Legnica, parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski i Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, godz. 18:00.
4 września 2023 (poniedziałek)Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 2023/2024. Okazja do sakramentu pokuty, Eucharystia z okolicznościowym kazaniem, dla dzieci rozpoczynających naukę – pobłogosławienie tornistrów z przyborami szkolnymi.

Dolnośląska Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024 w Dolnośląskim Zespole Szkół
w Biedrzychowicach (diecezja legnicka, dekanat Gryfów Śląski). Msza święta
pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego w kościele
pw. św. Antoniego Padewskiego w Biedrzychowicach o godz. 10:00.
10-16 września 2023 (niedziela-sobota)XIII Tydzień Wychowania „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”. Formy realizacji: modlitwa, prelekcje, konferencje dla rodziców i nauczycieli, lekcje wychowawcze dla uczniów, Eucharystia dla środowiska szkolnego, triduum przed świętem ku czci św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. Materiały online dostępne na stronie: www.tydzienwychowania.pl
11-13 września 2023 (poniedziałek-środa)Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych w Skorzeszycach (diecezja kielecka) organizowana przez Wydawnictwo JEDNOŚĆ.
18 września 2023 (poniedziałek)Spotkanie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich w Licheniu.
19-21 września 2023 (wtorek-czwartek)II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra” w Licheniu.
wrzesień 2023 Rozpoczęcie parafialnego przygotowania dzieci do Pierwszej spowiedzi i Komunii świętej oraz młodzieży do sakramentu bierzmowania (katecheza parafialna). Spotkania z rodzicami, kryteria wymagań, zaproszenie do współpracy, okazja do katechezy rodziców.
wrzesień 2023 Wizytacja katechetyczna w dekanacie Karpacz.
do 30 września 2023 (sobota)Rekrutacja na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne w Legnicy oraz na Podyplomowe Studia „Wychowanie do życia w rodzinie” w Legnicy prowadzone przez PWT we Wrocławiu.
październik 2023 Wizytacja katechetyczna w dekanatach: Chojnów i Prochowice.
7 października 2023 (sobota)NMP Różańcowej (wspomnienie) – błogosławieństwo różańców dla dzieci pierwszokomunijnych.
12 października 2023 (sobota)Spotkanie nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Msza święta, konferencja, agapa).
7 października 2023 (sobota)Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Podyplomowych Studiach Teologiczno-Katechetycznych w Legnicy.
14 października 2023 (sobota)Dzień Edukacji Narodowej – modlitwa za nauczycieli, katechetów i pracowników oświaty.
15 października 2023 (niedziela)XXIII Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł II – Cywilizacja życia
godz. 12:00 – Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy
godz. 13:30 – program okolicznościowy w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II
W tygodniu poprzedzającym należy przeprowadzić katechezy związane treściowo z osobą Jana Pawła II i Dniem Papieskim.
• We wszystkich kościołach są zbierane ofiary do puszek przeznaczone na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
• Organizowanie koncertów, wieczornic i innych spotkań (przygotowywanych z dziećmi i młodzieżą) związanych z Dniem Papieskim.
• Diecezjalne spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz im. św. Jadwigi Śląskiej.
16 października 2023 (środa)45. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża.
18 października 2023 (środa)"Wierzyć, działać i zwyciężać jak Prymas Tysiąclecia" - warsztaty dla katechetów prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana".
22-28 października 2023 (niedziela-sobota)Tydzień Misyjny. Zaleca się przeprowadzenie katechez o tematyce misyjnej.
listopad 2023 Wizytacja katechetyczna w dekanatach: Chocianów i Polkowice.
11 listopada 2023 (sobota)Narodowe Święto Niepodległości. 105. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zaleca się uwzględnienie treści patriotycznych w katechezie oraz zachęcenie uczniów do modlitwy w intencji Ojczyzny.
15 listopada 2023 (środa)Etap szkolny XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej (Radom 2024: Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła).
26 listopada 2023 (niedziela)Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Święto patronalne Eucharystycznego Ruchu Młodych i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach.
1-3 grudnia 2023 (piątek-niedziela)Rekolekcje adwentowe dla katechetów u Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa
w Bolesławcu.
Prowadzący: o. Piotr Różański SP
7 grudnia 2023 (czwartek)Etap szkolny Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie.
23-31 grudnia 2023Zimowa przerwa świąteczna z racji Uroczystości Narodzenia Pańskiego.
6 stycznia 2024 (sobota)Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Orszaki Trzech Króli w różnych miejscach diecezji (z zaangażowaniem dzieci i młodzieży przy współpracy katechetów oraz rodziców).
10 stycznia 2024 (środa)Etap diecezjalny XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: Zasady społeczne
w nauczaniu Kościoła (godz. 11.00 – Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy).
15-28 stycznia 2024Ferie zimowe dla województwa dolnośląskiego. Organizowanie wypoczynku zimowego (z udziałem katechetów).
16-17 stycznia 2024 (wtorek-środa)Spotkanie koordynatorów diecezjalnych i duszpasterzy akademickich Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie.
w drugim semestrze roku szkolnego 2023/2024Wizytacje katechetyczne w dekanatach: Gryfów Śląski, Jawor, Lubin Wschód i Lubin Zachód.
1 lutego 2023 (czwartek)Spotkanie dekanalnych animatorów katechezy i Diecezjalnej Rady Katechetycznej (Legnica – Centrum Spotkań im. Jana Pawła II).
2 lutego 2024 (piątek)Ofiarowanie Pańskie (święto) – błogosławieństwo świec dla dzieci pierwszokomunijnych. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
26-28 lutego 2024 (poniedziałek-środa)Rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół podstawowych (II tydzień Wielkiego Postu).
29 lutego 2024 (czwartek)Etap diecezjalny Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie.
11-13 marca 2024 (poniedziałek-środa)Rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół ponadpodstawowych (IV tydzień Wielkiego Postu).
13-14 marca 2024 (środa-czwartek)Etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
21 marca 2024 (czwartek po V niedzieli Wielkiego Postu)XXXI Pielgrzymka maturzystów Diecezji Legnickiej na Jasną Górę.
22 marca 2024 (czwartek)Wielkopostny dzień skupienia dla katechetów (diecezji legnickiej i diecezji świdnickiej) ze szkolnictwa specjalnego w Krzeszowie.
24 marca 2024 (Niedziela Palmowa)Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej.
25 marca 2024 (poniedziałek)XXXII rocznica ustanowienia Diecezji Legnickiej.
28 marca – 2 kwietnia 2024 (czwartek-wtorek)Wiosenna przerwa świąteczna z racji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
2 kwietnia 2024 (wtorek)XIX rocznica śmierci Jana Pawła II.
3-7 kwietnia 2024 (środa-niedziela)XXI Europejskie Forum Nauczania Religii w Szkołach EuFRES w Popradzie (Słowacja).
4-6 kwietnia 2024 (czwartek-sobota)Radom: Etap ogólnopolski XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła.
10-11 kwietnia 2024 (środa-czwartek)Finał Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie.
13 kwietnia 2024 (sobota po Niedzieli Miłosierdzia Bożego)Paschalny dzień skupienia dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych w Sanktuarium św. Jacka w Legnicy.
18 kwietnia 2024 (czwartek)Etap diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
19-20 kwietnia 2024 (piątek-sobota)Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych organizowane przez Wydawnictwo Św. Wojciech Dom Medialny.
1-4 maja 2024 (środa-sobota)Rekolekcje w drodze dla katechetów i nauczycieli (w formie pielgrzymki) - Sanktuaria Podkarpacia.
maj 2024  Egzaminy maturalne. MWM – modlitewne wsparcie maturzysty. Okazja do modlitwy z maturzystami i za maturzystów.
Egzaminy ósmoklasisty. Modlitwa za kończących szkołę podstawową.
18 maja 2024 (sobota)  104. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.
21-23 maja 2024 (wtorek-czwartek)Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych w Krynicy Morskiej (diecezja elbląska) organizowane przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP.
31 maja – 2 czerwca 2024 (piątek-niedziela)  Rekolekcje dla stypendystów-uczniów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z Metropolii Wrocławskiej w Krzeszowie.
2 czerwca 2024 (niedziela)XXVII rocznica wizyty Jana Pawła II w Legnicy.
6 czerwca 2024 (czwartek)Spotkanie dekanalnych animatorów katechezy i Diecezjalnej Rady Katechetycznej (Legnica – Centrum Spotkań im. Jana Pawła II).
10-11 czerwca 2024 (poniedziałek-wtorek)Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
12 czerwca 2024 (środa)Wspomnienie bł. Natalii Tułasiewicz - patronki nauczycieli w Polsce.
21 czerwca 2024 (piątek)Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 – okazja do sakramentu pojednania, Msza święta z okolicznościowym kazaniem i błogosławieństwem na wakacje.
22 czerwca - 31 sieprnia 2024Ferie letnie.
25-27 czerwca 2024 (wtorek-czwartek) Rekolekcje wakacyjne dla katechetów świeckich w Jeleniej Górze – Cieplicach.
Prowadzący: o. Piotr Różański SP.
30 czerwca -14 lipca 2024Największe Sanktuaria Maryjne Europy - Wakacyjna Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli
lipiec 2024Obóz wakacyjny dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystającej z programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
1-2 lipca 2024 (poniedziałek-wtorek)87. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę.
31 sierpnia 2024 (sobota)Krzeszów – dzień skupienia dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025.
LUTY 2025 (w czasie ferii zimowych)PIELGRZYMKA KATECHETÓW DIECEZJI: LEGNICKIEJ I ŚWIDNICKIEJ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ - IZRAEL I JORDANIA