Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP

Komisja Wychowania Katolickiego KEP odnosząc się do informacji przekazanych przez Panią Minister Edukacji Barbarę Nowacką wyraża stanowczy sprzeciw wobec planowanych działań, które mają na celu redukcję nauczania lekcji religii do jednej godziny tygodniowo oraz...