ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

„Żyj tak, jakby tylko od jakości Twojego życia zależał los świata”.

(bł. Natalia Tułasiewicz)

Szanowni Katecheci, Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy oświaty!

Dzień Edukacji Narodowej po raz kolejny uświadamia nam niezwykłą misję Nauczycieli i Katechetów, a także pokazuje wartość kształcenia oraz wychowania w wierze dzieci i młodzieży.

Wyrażamy serdeczną wdzięczność i uznanie za Waszą katechetyczną służbę dla dobra edukacji. Dziękujemy również Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom za codzienną pracę, za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz za życzliwość wobec katechezy i katechetów.

Życzymy, aby każdego dnia w Jezusie Chrystusie udawało się odnajdywać najlepszego i największego Nauczyciela oraz Mistrza. Niech w realizacji codziennych zadań towarzyszy Państwu obfitość Bożych darów i wstawiennictwo bł. Natalii Tułasiewicz – patronki nauczycieli w Polsce.

Zapewniamy o duchowej jedności i pamięci w modlitwie.

Z należnym szacunkiem

ks. Jarosław Kowalczyk

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Legnickiej Kurii Biskupiej

wraz z Pracownikami