ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ KATECHETÓW I NAUCZYCIELI DO SANKTUARIÓW WARMII I MAZUR

Serdecznie zapraszamy katechetów i nauczycieli innych przedmiotów do udziału w pielgrzymce do sanktuariów Warmii i Mazur. Odbędzie się ona w terminie od 29 kwietnia do 2 maja br. Szczegółowe informacje w ZAŁĄCZNIKU.

Zapisy drogą elektroniczną: katechetyczny@diecezja.legnica.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w pielgrzymce będzie potraktowany jako uczestnictwo w rekolekcjach w drodze i uznany jako obecność na ćwiczeniach duchowych dla katechetów, w których każdy świecki nauczyciel religii ma obowiązek uczestniczyć raz na 3 lata.