XXI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

Wydawnictwo Świętego Wojciecha wraz ze Strefą Katechety zaprasza na XXI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne, które odbędzie się 11 marca 2023 rOKU w formie online.

Temat przewodni spotkania: Katecheta we współczesnym świecie

Postępująca globalizacja sprawia, że pewne procesy społeczne, np. tendencje laicyzacyjne, kryzys wartości i tradycji postępują bardzo szybko i stanowią ogromne wyzwanie dla katechetów, których liczba maleje z roku na rok. Jak dzisiaj nauczać religii? Jak nie uciekać od pytań, które stawia młody człowiek? Jak budować autorytet katechety w sytuacji, kiedy ludzie coraz częściej odchodzą od praktykowania wiary?

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Sympozjum, panelu dyskusyjnym oraz webinariach tematycznych i narzędziowych przygotowanych przez zaproszonych specjalistów.

Program:

10.00 – 10.15 Powitanie – ks. dr Tomasz Siuda

10.15 – 12.30  Panel dyskusyjny Katecheta – nauczyciel czy mentor, towarzysz, przyjaciel? – Goście: ks. prof. dr hab. Marian Zając, ks. dr Łukasz Simiński, ks. dr Jacek Zjawin, Agnieszka Furtacz, Grzegorz Zbiorczyk

12.30 – 13.00 Przerwa

13.00 – 14.30 Webinaria tematyczne – sesja I

Katecheta wobec rosnącej liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dr Aneta Rayzacher-Majewska

Wokół wybranych aspektów prawnych religii w szkole – ks. dr hab. Mirosław Gogolik

14.30 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.15 Webinaria tematyczne – sesja II

Ucz jak Jezus! Nowe formy komunikacji z uczniami – o. Tomasz Nowak OP

W gąszczu trudnych uczniowskich pytań – Krzysztof Dzieńkowski SJ

16.15 – 16.30 Przerwa

16.30 – 18.00 Webinaria szkoleniowe

Metoda dramy na lekcjach religii – Izabela Dyrda

Pop-Up Muzeum na lekcji religii – dr Joanna Staniś-Rzepka

Udział w Sympozjum jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Informujemy, że program może ulec zmianie.

ZAPISY TUTAJ.