XX NADBAŁTYCKIE DEBATY KATECHETYCZNE

W dniach 5–6 czerwca, corocznym zwyczajem, w Trzęsaczu odbyły się się XX Nadbałtyckie Debaty Katechetyczne. To doroczny zjazd Katechetyków Polskich zainicjowany przez księdza Prof. Dr hab Andrzeja Offmańskiego. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Teologii Praktycznej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego wraz ze szczecińską sekcją Polskiego Towarzystwa Teologicznego
W tym roku debaty poświęcone były obrazom Kościoła. Źródłami rozważania była Biblia, teologia i katecheza. Temat wpisał się w tegoroczna tematykę roku duszpasterskiego.
W ciągu tych dwudziestu lat w spotkaniu udział brali wybitni przedstawiciele najważniejszych środków naukowych w Polsce. Refleksja nad tematem kościoła jako Ludu Bożego, Ciała Chrystusa i Świątyni Ducha Świętego przyniosła namysł nad teorią oraz praktyką codziennego życia.
Debaty przybierają postać ogólnopolskiej konferencji naukowej, która stwarza przestrzeń do wymiany myśli, jaka rodzi się w różnych częściach naszego kraju. To ciekawe doświadczenie i wypracowanie zbioru pomysłów, które mogą posłużyć do podjęcia praktycznych działań.