„WIERZĘ, WIĘC JESTEM” – REKOLEKCJE STYPENDYSTÓW FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA” W BARDZIE

         W dniach od 12 do 14 maja 2023 roku w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Świdnickiej im. św. Anieli w Bardzie odbyły się rekolekcje dla stypendystów-uczniów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z Metropolii Wrocławskiej. Poprowadził je ks. dr Łukasz Nycz – członek Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wicedyrektor Biura Fundacji ds. formacji stypendystów. Towarzyszyli mu koordynatorzy diecezjalni: ks. dr Jarosław Kowalczyk z Legnicy oraz ks. dr Damian Mroczkowski ze Świdnicy. Pomocą służyli również stypendyści-studenci: Beata Marszałek i Daniel Kocząb.

         Tematem przewodnim było hasło: Wierzę, więc jestem! 25 uczniów ze szkół podstawowych i średnich podjęło refleksję nad tym, co to znaczy wierzyć. Prowadzący wskazał, że wiara rozpoczyna się od osobistego spotkania z Jezusem, od spojrzenia Miłości, tak jak to miało miejsce w przypadku bogatego młodzieńca z Ewangelii. W dalszych rozważaniach uczestnicy przekonali się, że wiara polega na zaufaniu, na podążaniu za wezwaniem Bożym. Młodzi ludzie odpowiadali na niełatwe pytania: Co daje nam wiara? Z czego biorą się kryzysy w wierze? Jak przezwyciężać wątpliwości w wierze? W konferencjach pojawił się również temat roli Ducha Świętego w przeżywaniu wiary.

         Podczas rekolekcji nie zabrakło czasu na modlitwę, integrację, wycieczki czy ognisko. Stypendyści mogli nie tylko pogłębić swoją wiarę i zażyłość z Jezusem Chrystusem, ale także wzmocnić relacje koleżeńskie i przyjacielskie.

         W sobotę młodzież odwiedził Ksiądz Biskup Marek Mendyk – Biskup Świdnicki, a jednocześnie członek Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Spotykając się z młodymi ludźmi, Ksiądz Biskup życzył im, aby mieli w sobie dużo radości. „Wasze pojawienie się gdziekolwiek, nie tylko ze względu na charakterystyczne żółte koszulki, sprawia, że ludzie nabierają wyrazu twarzy, bo widzą wasz uśmiech i entuzjazm. Życzę Wam, żeby to było zawsze autentyczne i szczere. Bądźcie radośni! I niech to będzie radość, która płynie ze świadomości, że jestem człowiekiem wolnym – wolnym od grzechu. To jest najpiękniejsza radość. Świat takiej radości nie da. Taką radością obdarowuje jedynie Chrystus, który dla nas umarł, zmartwychwstał i żyje” – mówił Biskup Świdnicki do młodych stypendystów.

         Czas rekolekcji był dobrym i błogosławionym czasem. Następne spotkanie stypendystów już wkrótce. W połowie lipca spotkają się oni bowiem na ogólnopolskim obozie wakacyjnym w Radomiu.

Beata Marszałek

stypendystka-studentka

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”