WDRAŻANIE NOWEGO SYSTEMU AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH

Wobec nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami, które są dostępne pod adresem: TUTAJ. Jednocześnie przypominamy, że katecheci, którzy w związku z awansem zamierzają wystąpić o ocenę merytoryczną swojej pracy (bez której dyrektor przedszkola-szkoły nie powinien dokonać oceny dorobku zawodowego), są proszeni o wystąpienie o taki dokument do końca maja bieżącego roku.