VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAWA KANONICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie już po siódmy organizuje Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych. Tematem tegorocznej – VII edycji jest „kanoniczne prawo karne”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym konkursie. Może być to ciekawe doświadczenie, zarówno dla uczniów, jak i Państwa, jako katechetów. Temat tegorocznego konkursu, jakim jest Kanoniczne prawo karne pozwala na zgłębienie tematów dotyczących znowelizowanych kar i przestępstw w Kościele, prawnych środków ochrony dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych przed wykorzystywaniem seksualnym, a także przestępstw zastrzeżonych Dykasterii Nauki Wiary. Tematy te są bardzo ważne społecznie i mogą przyczynić się do prewencji w zakresie wymienionych przestępstw poprzez promocję świadomości prawej wśród młodzieży w Polsce.

Zgłoszenia szkoły (dokonują go wyłącznie nauczyciele) należy dokonać do 20.11.2022 r. do godz. 23:59, poprzez:

1. wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: LINK;

2. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres e‑mail: regulaiuris@uksw.edu.pl;

3. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

Zapraszamy do śledzenia fanpage-u Organizatora oraz wydarzenia na Facebooku.

W załączniku przesyłamy Regulamin Konkursu oraz materiały dydaktyczne na etap szkolny.

Regulamin Konkursu oraz materiały dydaktyczne na etap szkolny dostępne są również na STRONIE.