„UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA” – REKOLEKCJE STYPENDYSTÓW-UCZNIÓW FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO” TYSIĄCLECIA W KRZESZOWIE

W dniach od 31 maja do 2 czerwca 2024 roku w Domu Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Krzeszowie odbyły się dni skupienia dla stypendystów-uczniów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z diecezji legnickiej, świdnickiej i wrocławskiej. Uczestniczyło w nich 40 młodych ludzi korzystających z programu stypendialnego. Tym swoistym rekolekcjom przewodniczył ks. Dariusz Kowalczyk – przewodniczący Zarządu Fundacji DNT. Towarzyszyli mu koordynatorzy diecezjalni: ks. Jarosław Kowalczyk (z diecezji legnickiej) oraz ks. Damian Mroczkowski (z diecezji świdnickiej).

Temat korespondował z hasłem przeżywanego roku duszpasterskiego: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Poprzez konferencje, krąg biblijny i pracę w grupach stypendyści uświadamiali sobie, że pozostają kimś ważnym w Kościele i są odpowiedzialni za całą wspólnotę. Prowadzący podkreślał, że każdy człowiek otrzymał do Pana Boga konkretne talenty i jest zaproszony, aby je odkrył, a następnie dzielił się nimi z innymi, przez co nie tylko sam się rozwija jako osoba, ale także pomaga budować wspólnotę Kościoła.

Spotkania stypendystów służą także budowaniu relacji oraz ich pogłębianiu. Radością jest fakt, że w tym roku pojawiło się w Krzeszowie wiele nowych osób. Po raz pierwszy udało się również zauważyć większą grupę chłopców. Był bowiem taki czas w Fundacji, że w programie stypendialnym dominowały dziewczęta. W sobotnie popołudnie młodzież miała okazję zwiedzić z przewodnikiem Śląską Kaplicę Sykstyńską – kościół bracki pw. św. Józefa, Bazylikę Mniejszą pw. Wniebowzięcia NMP oraz Mauzoleum Piastów Śląskich.

Niedziela, 2 czerwca br. była wspomnieniem 27. rocznicy apostolskiej wizyty św. Jana Pawła II w Legnicy oraz koronacji wizerunku Matki Bożej Łaskawej z krzeszowskiego sanktuarium. Tego dnia w południe Mszy świętej w Bazylice przewodniczył i kazanie wygłosił Biskup Marek Mendyk. Wyrażając wiarę i podziw dla młodych, ambitnych stypendystów, Biskup Świdnicki apelował, aby jeszcze lepiej poznawali Jana Pawła II, zwłaszcza jego bogate nauczanie, a nie pozostawali jedynie na poziomie papieskich kremówek czy jego ulubionych pieśni.

Wyrażamy wdzięczność Pani Beacie Marszałek, stypendystce-studentce za troskę o oprawę muzyczną rekolekcyjnych dni, a Siostrom Elżbietankom na czele z Siostrą Przełożoną Damaris M. Rogowską za gościnę i wspaniałą atmosferę.

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją na RADIO PLUS LEGNICA.