Sukces Mai Gołuszko z Bolesławca w XXXII Olimpiadzie Teologii Katolickiej

W dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2022 r. w Płocku odbył się etap ogólnopolski XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej. Przebiegała ona w tym roku pod hasłem: „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”. W etapie centralnym wzięło udział ponad osiemdziesięciu uczestników z poszczególnych diecezji Polski.

Naszą Diecezję Legnicką reprezentowało dwoje uczniów: Maja Gołuszko z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu (katecheta: p. mgr Adrian Kos) oraz Mikołaj Węglarz z IV Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu (katecheta: o. mgr Dominik Bochenek SP). 

Najlepsza w całej Polsce okazała się Maja GOŁUSZKO z parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu, związana z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Zdobyła ona I miejsce.

Takie zwycięstwo zdarzyło się po raz pierwszy w trzydziestoletniej historii Diecezji Legnickiej. 

Serdecznie gratulujemy Mai, Panu Katechecie Adrianowi Kosowi oraz szkole, w której Maja się uczy. Życzymy światła Ducha Świętego w dalszym zgłębianiu teologii i już dziś zapraszamy Maję do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Teologii Katolickiej.