SPOTKANIE FORMACYJNE STYPENDYSTÓW FUNDACJI DNT

W dniu 23 listopada 2022 roku odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2022/2023 spotkanie on-line dla stypendystów-uczniów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Wzięli w nim udział stypendyści z diecezji legnickiej, świdnickiej, wrocławskiej i zielonogórsko-gorzowskiej. Spotkaniu przewodniczył ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Obecni byli również księża koordynatorzy, s. Bożena Salij CMW, a także stypendyści-studenci, którzy pomagali w prowadzeniu grup i wspierali technicznie wszystkich uczestników.

Temat spotkania brzmiał: „Geniusz kobiety”, a jego przebieg wyglądał następująco:

a. Modlitwa i przedstawienie liderów,

b. Wprowadzenie – Z czego wynika szczególna godność kobiety?,

c. Grupy dzielenia – Na czym polega geniusz kobiety?,

d. Podsumowanie pracy w grupach,

e. Ogłoszenia i czas pytań.

Kolejne spotkanie on-line odbędzie się w Wielkim Poście 2023.