SPOTKANIE NAUCZYCIELI Z LEGNICY Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Spotkanie nauczycieli z Legnicy odbyło się w poniedziałek, 17 października 2022 roku w parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Legnicy. Rozpoczęła je Msza święta pod przewodnictwem ks. Jarosława Kowalczyka. Uczestniczyli w niej również: ks. Roman Raczak – proboszcz parafii, o. Józef Szańca – wicedyrektor Wydziału Katechetycznego oraz miejscowi duszpasterze: ks. prałat Bogdan Kaczorowski, ks. Przemysław Superson, ks. Damian Ziembikiewicz oraz ks. Mateusz Olszewski.

Uczestnicy liturgii zostali powitani przez miejscowego Księdza Proboszcza Romana Raczaka: „Dziś jesteśmy zgromadzeni przy ołtarzu jako wspólnota Ludu Bożego, ale także jako szczególna rodzina oświatowa miasta Legnicy, aby powiedzieć proste słowo «dziękuję» w stronę nauczycieli i pracowników oświaty. Zapraszam wszystkich do modlitwy w tej intencji”.

W homilii Przewodniczący liturgii podjął refleksję nad słowem Bożym i w jego świetle postawił pytanie: Kim jest współczesny nauczyciel dla młodego pokolenia? Następnie nawiązał do bł. Natalii Tułasiewicz beatyfikowanej w 1999 roku przez Jana Pawła II pośród 108 męczenników drugiej wojny światowej. Od 31 marca br. jest ona bowiem patronką nauczycieli w Polsce. W dalszej części Kaznodzieja wskazywał, co taka Patronka daje tej wyjątkowej grupie społecznej, czyli nauczycielom, a także do jakich działań może ich inspirować.

W drugiej części spotkania Uczestnicy wysłuchali konferencji zatytułowanej „Nauczyciel – robotnik Winnicy Pańskiej”, którą wygłosiła s. dr Elżbieta Raszczyk – klaryska, psycholog, psychoterapeuta. Prelegentka wyszła od etymologii słów „nauczyciel” i „autorytet”. Oparła wykład o przesłanki psychologiczne i w ciekawy sposób ukazała świat psychiki człowieka, przeprowadzając przez poszczególne emocje. Przekazała również cenne wskazówki pomocne w określeniu,w jaki sposób współcześnie oddziaływać na proces wychowawczy.

Po wykładzie miała miejsce agapa. Przy wspólnym stole była okazja do wymiany doświadczeń, ciekawych rozmów i złożenia serdecznych życzeń. Następnie księża wręczyli Uczestnikom spotkania symboliczne róże. Spotkanie zakończyła modlitwa i błogosławieństwo.

Dziękujemy Nauczycielom, Katechetom i Dyrektorom, którzy skorzystali z zaproszenia i wzięli udział w spotkaniu.

Wyrażamy również wdzięczność Księżom z parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Legnicy z Księdzem Proboszczem na czele za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie oraz przeprowadzenie tego wydarzenia.