SPOTKANIE NA TEMAT HENRYKA POBOŻNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH LEGNICY

W ramach grantu Ministra Edukacji i Nauki, realizującego projekt pt. Postać Henryka Pobożnego i jej wpływ na kształtowanie się polskiej świadomości narodowej, organizujemy konferencję popularnonaukową o Henryku II Pobożnym dla młodzieży szkół ponadpodstawowych miasta Legnicy.

Odbędzie się ona w dniu 9 kwietnia 2024 roku (wtorek) o godz. 10:00 w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II przy Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Legnicy (dolna część kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski).

Program wydarzenia przedstawia się następująco:

  • 9:45 – przybycie, rejestracja grup;
  • 10:00 – powitanie Uczestników i zaproszonych Gości;
  • 10:10 – wykład I: Henryk Pobożny w historii (dr Anna Sutowicz);
  • 10:30 – spektakl: Henryk Pobożny – książę niezłomny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy pod kierunkiem p. mgr Ewy Najdzińskiej i p. mgr Marioli Wójciak;
  • 11:10 – wykład II: Henryk Pobożny w sztuce (mgr Barbara Salij-Hofman);
  • 11:30 – dyskusja, pytania, wnioski, podsumowanie konferencji;
  • 11:45 – poczęstunek dla młodzieży i zaproszonych Gości.

Organizatorzy: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy, Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej, Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej.