SPOTKANIE KATECHETÓW ZE SZKOLNICTWA SPECJALNEGO W ZGORZELCU

        Podczas wizytacji katechetycznej w dekanacie zgorzeleckim, przeprowadzonej w styczniu i lutym br., powstał pomysł zorganizowania spotkania katechetów związanych z szeroko rozumianym szkolnictwem specjalnym. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 roku (czwartek) o godz. 10:00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu (adres: ul. Armii Krajowej 10 d, 59-900 Zgorzelec).

            Program spotkania przedstawia się następująco:

  • 10:00-10:30 – rozpoczęcie, powitanie Gości, spotkanie z p. Arturem Bielińskim – Starostą Zgorzeleckim;
  • 10:30-11:15 – katecheza otwarta z uczniami z różnymi rodzajami niepełnosprawności (prowadząca: p. mgr Wioleta Kowalewska przy wsparciu miejscowych katechetów);
  • 11:15-11:45 – omówienie obserwowanych zajęć w obecności Dyrekcji Szkoły
    i ks. dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej;
  • 11:45-12:15 – wykład: Możliwości wykorzystania alternatywnych i wspomagających form komunikowania się w katechezie (p. mgr Małgorzata Łasek-Dowiat, dyrektor SOSW w Zgorzelcu);
  • 12:15-13:00 – spotkanie przy kawie, zapoznanie z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu.

            Zakończenie spotkania jest planowane około godziny 13:00.

Do dyrekcji wszystkich placówek specjalnych na terenie naszej diecezji zostały wysłane pisma z prośbą o umożliwienie katechetom udziału w tym wydarzeniu.