SPOTKANIE DIECEZJALNEJ RADY KATECHETYCZNEJ I DEKANALNYCH ANIMATORÓW KATECHEZY

Przewielebni Księża i Ojcowie! Czcigodne Siostry Zakonne! Szanowni Państwo!

Zgodnie z kalendarium na rok szkolny 2022/2023, w dniu 2 marca 2023 roku (czwartek) odbędzie się spotkanie Diecezjalnej Rady Katechetycznej i dekanalnych animatorów katechezy. Miejscem zebrania będzie Centrum Spotkań im. Jana Pawła II (Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica, dolna część kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski). Rozpoczęcie o godz. 10:30, planowane zakończenie około godz. 13:30. Gościem spotkania będzie s. dr Kazimiera Joanna Wawrzynów OSU z Wrocławia.

ks. Jarosław Kowalczyk

dyrektor Wydziału Katechetycznego

Legnickiej Kurii Biskupiej

RAMOWY PLAN SPOTKANIA

10:30-10:40 – powitanie Uczestników, wprowadzenie w tematykę – ks. dr Jarosław Kowalczyk (Przewodniczący Diecezjalnej Rady Katechetycznej)

10:40-11:20 – wykład na temat: Non scholae, sed vitae discimus …aby nauka była życiem – s. dr Kazimiera Joanna Wawrzynów OSU (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

11:20-11:30 – dyskusja

11:30-11:40 – przerwa na kawę

11:40-11:50 – relacja z pielgrzymki katechetów oraz nauczycieli do Ziemi Świętej i Jordanii – ks. mgr Emilian Gwiżdż (katecheta w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach)

11:50-12:00 – omówienie wyników ankiety na temat kompetencji nauczycieli religii przeprowadzonej wśród wybranych katechetów diecezji legnickiej – ks. dr Jarosław Kowalczyk

12:00 – modlitwa południowa Anioł Pański

12:05-12:20 – kalendarium katechetyczne na drugie półrocze roku szkolnego 2022/2023

12:20-12:30 – propozycje i pomysły DRK oraz animatorów odnośnie do wydarzeń organizowanych przez Wydział Katechetyczny

12:30-13:15 – spotkanie z Biskupem Legnickim Andrzejem Siemieniewskim – omówienie Instrukcji Biskupa Legnickiego o przygotowaniu dzieci w wieku katechizacyjnym (7-14 lat) do sakramentu chrztu świętego

13:15 – posiłek i zakończenie spotkania