PROPOZYCJE KATOWICKIEGO CENTRUM FORMACJI PASTORALNEJ

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej (ACFP) w Katowicach przygotowało kilka propozycji katechetyczno-duszpasterskich, które będą realizowane od przyszłego semestru. Projekty będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i on-line) lub on-line. Szczegółowe informacje w załączniku, gdzie podano także strony internetowe każdego z projektów.

Bardzo proszę o przesłanie naszej propozycji do Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. 

Z wyrazami szacunku 

Ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Moderator Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej