PROGRAM WIELKOPOSTNEGO DNIA SKUPIENIA KATECHETÓW I V SYMPOZJUM KATECHETYCZNEGO – AKTUALIZACJA!

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA KATECHETÓW
V SYMPOZJUM KATECHETYCZNE
PT: „KATECHETO, DAJ SIĘ ZAINSPIROWAĆ…”

LEGNICA, CENTRUM SPOTKAŃ IM. JANA PAWŁA II –
18 MARCA 2023 ROKU (SOBOTA)

Program spotkania:

od 9:30 – recepcja

10:00-10:10 – modlitwa na rozpoczęcie, wprowadzenie w tematykę, powitanie Gości – ks. dr Jarosław Kowalczyk (dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej)

10:10-10:30inspiracja pasterska„Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych […]” (Dz 2,39) – ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski (Biskup Legnicki)

10:30-11:00inspiracja osobowaBłogosławiona Natalia Tułasiewicz – patronka nauczycieli jako wzór dla współczesnego katechety – s. dr Kazimiera Joanna Wawrzynów OSU (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

11:00-11:30inspiracja kulturowa W poszukiwaniu „drugiej przestrzeni” – p. dr Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska (II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie)

11:30-11:40 – dyskusja, pytania do prelegentów – ks. dr Jarosław Kowalczyk

12:00 – Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy

13:15 – poczęstunek dla Uczestników w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II

13:50-14:10inspiracja biblijnaLektura Biblii – obowiązek, przyjemność i pasja – ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak (Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu)

14:10-14:55inspiracja artystycznaJan Paweł II i Górale – występ Kapeli Góralskiej „JANICKI” z Borówna

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i zakończenie spotkania

Ofiara za tegoroczny dzień skupienia wynosi 25,00 zł. Wpłaty będą przyjmowane w recepcji.