POD OPIEKĘ MARYI – DZIEŃ SKUPIENIA PRACOWNIKÓW LEGNICKIEJ KURII BISKUPIEJ

Wspominany w liturgii, a przypadający po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego dzień Maryi Matki Kościoła, jest dla pracowników Legnickiej Kurii Biskupiej i różnych Instytucji diecezjalnych wyjazdowym dniem skupienia.

W bieżącym roku docelowymi miejscami były Bardo Śląskie i Wambierzyce, a więc miejsca, które związane są z kultem Matki Bożej.

Uczestnicy wyjazdu najpierw dotarli do Barda. Znajduje się w nim Bazylika, chroniąca w swych murach figurkę Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej. Od 2004 roku miejsce to jest Sanktuarium Metropolitalnym, a świątynia od 2008 r. nosi tytuł Bazyliki Mniejszej. Figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, której przedstawienie zwane jest Tronującym, czy też Rycerskim – jest w tej chwili uznawana za najstarszą, bo pochodzącą z XII w. romańską rzeźbę Matki Bożej.

Tutaj została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego, a homilię wygłosił biskup pomocniczy Piotr Wawrzynek, odwołując się do greckiego pochodzenia słowa „synod”, mówiącego o byciu w drodze, a zarazem obecnie trwającego Synodu w Kościele Powszechnym.

Dopełnieniem spotkania z gospodarzami miejsca Ojcami Redemptorystami, z Ojcem Mirosławem Grakowiczem CSsR proboszczem i kustoszem zarazem było wysłuchanie historii miejsca i odwiedzenie Ruchomej Szopki.

Po przejeździe do Wambierzyc miało miejsce spotkanie modlitewne przy ołtarzu z figurą Matki Bożej Królowej Rodzin. Tu również uczestnicy mogli się zapoznać z historią miejsca, którym obecnie opiekują się Ojcowie Franciszkanie z prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych.

Figurka wraz z cokolikiem wykonana jest z lipowego drewna w stylu gotyckim i przedstawia ona Matkę Bożą z Jezusem na ręku. Dzieciątko w prawej ręce trzyma ptaszka, a lewą sięga po owoc, umieszczony w lewej dłoni Matki. Głowy Maryi i Jezusa ozdobione są koronami. Cała figurka jest polichromowana. W 1936 r. papież Pius XI nadał kościołowi w Wambierzycach tytuł Bazyliki Mniejszej, natomiast 17 sierpnia 1980 r. miała miejsce koronacja figurki koronami papieskimi. Dokonał tego kard. Stefan Wyszyński, a podczas jej trwania został odczytany list Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wambierzyce również słyną ze swojej Ruchomej Szopki, a właściwie kilku szopek zebranych w jednym miejscu. To również było jednym z punktów programu wyjazdu.

Wyjazdy tego typu dają uczestnikom okazję do odwiedzenia miejsc kultu, które w dużej mierze znajdują się wokół nas, a czas modlitwy, wsłuchiwania się w prowadzone rozważania, dodaje więcej sił duchowych do codziennego życia. Ma też walor integracyjny, gdyż na co dzień uczestnicy wyjazdu pracują w różnych diecezjalnych agendach, a taki wyjazd daje okazję do rozmów i poznawania się nawzajem.

„Niedziela Legnicka”