PIELGRZYMKA KATECHETÓW I NAUCZYCIELI DO SANKTUARIÓW PODKARPACIA

W pierwszych dniach maja br. 45-osobowa grupa katechetów i nauczycieli udała się na pielgrzymkę szlakiem Sanktuariów Podkarpacia.

Organizatorem wyjazdu był Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej, a duchowym przewodnikiem ks. Jarosław Kowalczyk. Trasa była niezwykle obfita. Pielgrzymi odwiedzili wiele ciekawych miejsc: Przeworsk, Przemyśl, Markową, Kalwarię Pacławską, Strachocinę, Miejsce Piastowe, Duklę, Korczynę i Łańcut. W tych niezwykłych miejscach uczestnicy modlili się w intencjach, z którymi wyruszyli na pielgrzymi szlak. Polecali swoje rodziny, miejsca pracy, dzieci i młodzież. Pamiętali także o modlitwie za Ojczyznę i za polską szkołę.

Kolejna pielgrzymka nauczycieli i katechetów, tym razem do Sanktuariów Maryjnych Europy, jest zaplanowana podczas wakacji w lipcu.