OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „WOLONTARIAT W PRAKTYCE”

Zapraszamy do udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ “WOLONTARIAT W PRAKTYCE”, która odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. w sali konferencyjnej MCDN w Tarnowie. Konferencja skierowana jest nie tylko do katechetów, ale również do szeroko rozumianego środowiska wychowawczego. Przedstawiona również zostanie misja i wartość Szkolnych Kół Caritas.

Więcej informacji: POD LINKIEM.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w formie zaświadczenia. Ideą konferencji jest przybliżenie nauczycielom potrzeby wychowania dzieci i młodzieży do wolontariatu, właściwej formacji młodego pokolenia do wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie potrzeby zrozumienia i szacunku dla działań podejmowanych w ramach szeroko pojętego wolontariatu na rzecz osoby i wspólnoty osób. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Zapisów można dokonać pod następującymi linkami:

FORMA STACJONARNA
FORMA ONLINE