ODZNACZENIA I NAGRODY Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 2023

Oficjalne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w dniu 19 października 2023 roku (czwartek) w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy.

W gali wzięli udział: Ksiądz Biskup Andrzej Siemieniewski – Biskup Legnicki, Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, Pan Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty, Pan Adam Babuśka – Starosta Legnicki, Pani Janina Mazur – Wicestarosta Legnicki, Pan Krzysztof Duszkiewicz –zastępca Prezydenta Miasta Legnicy, Pani Halina Elżbieta Knychalska – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Legnicy, ks. Jarosław Kowalczyk – dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej, o. Józef Szańca OFMConv. – diecezjalny wizytator katechezy, nauczyciele, wychowawcy, katecheci i dyrektorzy placówek oświatowych z naszego miasta, a także z powiatów: legnickiego, jaworskiego, polkowickiego, lubińskiego, głogowskiego i złotoryjskiego.

Podczas uroczystości wręczono medale i wyróżnienia zasłużonym Nauczycielom. Wśród nich zostali zauważeni również nasi Katecheci.

Brązowy Krzyż Zasługi przyznany Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał Pan mgr Marek WÓJCIAK – katecheta w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej otrzymali:

Ksiądz dr Tomasz Antoni KRAUZE – katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu, będący jednocześnie diecezjalnym wizytatorem katechezy;

Ksiądz mgr Bronisław KRYŁOWSKI – dyrektor Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Rodziny w Legnicy;

Pani mgr Ewa Renata SUDOŁ – katechetka w Europejskim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.

Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymała Pani mgr Elżbieta Stanisława JARZĄB – katechetka w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy.

Wielką radością dla naszego katechetycznego środowiska jest również Nagroda Ministra Edukacji i Nauki, którą otrzymała Pani mgr Barbara Maria JUJECZKA – nauczycielka języka francuskiego i języka włoskiego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy oraz w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Pani Profesor przez wiele lat prowadziła zajęcia z języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej w Legnicy, przygotowując w ten sposób alumnów do posługi kapłańskiej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim naszym Katechetom i Nauczycielom życzymy obfitości łask od Pana Boga, opieki Matki Najświętszej oraz wytrwałości i cierpliwości w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Gratulujemy Nagrodzonym!

Szczęść Boże!

Wydział Katechetyczny

Legnickiej Kurii Biskupiej