O PIŚMIE ŚWIĘTYM W TYGODNIU BIBLIJNYM

W dniu 26 kwietnia 2023 roku odbyła się katecheza otwarta w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy. Przeprowadził ją o. Michał Jednoróg OFMConv. w ramach wizytacji katechetycznej prowadzonej w dekanacie Legnica Zachód. W Tygodniu Biblijnym Ojciec Michał zaproponował pierwszoklasistom temat: Pismo Święte – Bóg mówi do mnie przez swoje Słowo. W czasie zajęć katecheta zaprezentował prostą metodę pięciu palców, zachęcając, aby stosować ją przy lekturze Biblii. Zaprosił też młodzież do czytania Pisma św., szczególnie do korzystania z ogólnodostępnych aplikacji z tekstami biblijnymi.

Wyrażamy wdzięczność Ojcu Michałowi oraz Pani Dyrektor Halinie Tamiole za możliwość spotkania z katechetami w I LO w Legnicy.