Nowa Diecezjalna Rada Katechetyczna 2022-2025

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce przypomina, że diecezjalna rada katechetyczna jest organem doradczym biskupa diecezjalnego w sprawach dotyczących organizowania i właściwego funkcjonowania katechezy parafialnej oraz nauczania religii w szkołach (por. PDK 138). W trosce o pomyślny rozwój dzieła katechizacji na terenie Diecezji Legnickiej, a także dostrzegając potrzebę głosu doradczego katechetów naszej diecezji, Biskup Legnicki powołał z dniem 25 marca 2022 roku nową Diecezjalną Radę Katechetyczną Diecezji Legnickiej na okres trzech lat.

W skład nowej Rady zostali włączeni z urzędu:
1. Ksiądz dr Jarosław KOWALCZYK – dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej
2. Ojciec mgr-lic. Józef SZAŃCA OFMConv. – zastępca dyrektora Wydziału Katechetycznego, diecezjalny wizytator katechezy
3. Ksiądz dr Tomasz Antoni KRAUZE – diecezjalny wizytator katechezy
4. Ksiądz prof. PWT dr hab. Bogusław DROŻDŻ – dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego w Legnicy
W skład Rady powołani zostali także:
5. Pan mgr-lic. Sylwester DANILUK
6. Pani mgr Wioleta DĄBROWSKA
7. Siostra mgr Renata GOSTOMSKA CSMM
8. Ksiądz mgr Emilian GWIŻDŻ
9. Pani mgr Elżbieta Stanisława JARZĄB
10. Pan mgr Mirosław KALISZ
11. Siostra mgr Joanna KIERBIEC RM
12. Pani mgr Honorata KLIMCZAK
13. Ksiądz mgr Leszek KOWALSKI
14. Pani mgr Edyta Małgorzata KRET
15. Ojciec mgr Marek KUDACH SP
16. Pan mgr-lic. Paweł OLSZEWSKI
17. Pani mgr Wioletta PIENIĄŻEK
18. Pani mgr Katarzyna PRZYTULSKA
19. Pani mgr-lic. Marzena Barbara RACHWALSKA
Wszystkim Członkom Rady współpracującym na rzecz dobra edukacji i wychowania religijnego w Kościele Legnickim życzymy obfitości łask od Pana Boga.