„NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ” – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA KATECHETÓW W BOLESŁAWCU

Wspólnota 42 katechetów, zaproszona przez Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej, zgromadziła się w dniach 23-25 lutego 2023 roku w Centrum Duchowości św. Marii De Mattias Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu, aby ostatnie dni ferii zimowych spędzić na duchowej formacji. Nauczyciele religii, pod przewodnictwem ks. Jarosława Kowalczyka – dyrektora Wydziału Katechetycznego oraz o. Marka Kudacha SP – dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej i IV Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu, przyglądali się postaci św. Józefa Kalasancjusza – założyciela i pierwszego generała zakonu pijarów oraz wielkiego reformatora oświaty. Czerpiąc z przykładu jego życia oraz wskazówek zawartych w pozostawionych przez niego dokumentach i listach, katecheci starali się wyciągnąć dla siebie wskazówki do codziennej pracy pedagogicznej, aby stawać się coraz lepszymi nauczycielami, wychowawcami, a przede wszystkim wiernymi uczniami oraz świadkami Chrystusa.

Wspaniała atmosfera tego niezwykłego spotkania dawała się również odczuć pomiędzy kolejnymi punktami programu, w których była okazja spotkać się razem i po prostu ze sobą pobyć, czego tak często brakuje katechetom w codziennej pracy obfitującej w rozmaite obowiązki. Katecheci dzielili się między sobą swoimi doświadczeniami, przeżyciami, radościami i smutkami, umacniali się w wierze i nawzajem podtrzymywali na duchu. Niezwykły klimat czasu rekolekcji dało się również poczuć na przeżywanych wspólnie modlitwach, nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz podczas Eucharystii, w czasie której wszystkich zachwycała niebiańska jedność uczestników dająca się słyszeć we wspólnym śpiewie.

Magdalena Daśko

katechetka w Zgorzelcu i Łagowie

uczestniczka rekolekcji

Zapraszamy do wysłuchania relacji z wydarzenia na STRONIE.