MODLITWA ZA MATURZYSTÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ 2024

Wkrótce, w dniach od 7 do 24 maja 2024 roku polska młodzież podejdzie do corocznych egzaminów maturalnych. Polecamy matury i młodych ludzi serdeczniej pamięci modlitwenej.

Matko Boża, nasza Częstochowska Pani!
Jako przedstawiciele maturzystów,
dołączamy dzisiaj nasz głos do licznych pokoleń naszych poprzedników,
którzy stawali przed Twoim Obliczem oddając Ci cześć i prosząc o Twoje łaski.
Wpatrując się w Twój Jasnogórski wizerunek,
wielbimy w Tobie wielkie dzieła Boga,
który nigdy nie przestaje pochylać się nad zranionym przez grzech człowiekiem,
aby go uzdrowić i zbawić.

Maryjo! Pani i Królowo nasza!
Przyjmij z macierzyńską miłością akt zawierzenia maturzystów,
Którzy z wysiłkiem przygotowywali się do egzaminu dojrzałości.
Stojąc przed Twym Jasnogórskim tronem,
zawierzamy Ci nie tylko egzamin maturalny, ale całe ich życie.
Jesteśmy pewni, że każdy z młodych ludzi jest cenny w Twoich oczach
i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w ich sercach.
Wypraszaj im łaski na czas egzaminu dojrzałości,
aby praca włożona w przygotowanie do tego ważnego wydarzenia wydała piękne owoce,
a wyniki matury pozwoliły dalej rozwijać się na większą chwałę Boga i naszej Ojczyzny.
Chroń ich życie w Twoich ramionach:
Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra;
ożywiaj wiarę; wspieraj nadzieję; rozbudzaj miłosierdzie;
kieruj nas wszystkich na drogi świętości.

Maryjo! Matko nasza!

Prowadź po drogach życia, maturzystów diecezji legnickiej
I oddawaj w opiekę Twojemu umiłowanemu Synowi,
a Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Amen.