,,LUD BOŻY – WIERNI” – VIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRAWA KANONICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Drogie Katechetki i Drodzy Katecheci,

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie już po raz ósmy organizuje Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych. Tematem tegorocznej – VIII edycji jest ,,Lud Boży – Wierni”.

W ciągu kilku ostatnich lat stworzyliśmy niezwykłą możliwość uczniom z całej Polski by mogli oni, w ramach zdrowej rywalizacji nie tylko poznać pewne zagadnienia z zakresu prawa kanonicznego, ale również rozwijać swoje pasje i odkrywać ten mało popularny kierunek wiedzy, a także zawierać nowe znajomości z rówieśnikami z całej Polski. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie dane nam gościć Państwa na etapie finałowym zaplanowanym na 24 kwietnia 2024 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Kampusie przy ulicy Dewajtis 5, w Auli im. Jana Pawła II.

Ubiegłoroczna edycja zgromadziła szerokie grono zainteresowanych z wielu stron Polski. W pierwszym etapie udział wzięło ok. 800 uczniów ze szkół ponadpodstawowych, spośród których do finału zakwalifikowało się 145 wybitnych osób, które udowodniły swoją znajomość w zakresie prawa karnego w Kościele.

Warto wspomnieć, że Laureaci naszego Konkursu otrzymują indeks na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także nagrody rzeczowe (tablety, czytniki ebooków, sprzęt elektroniczny). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

W związku z powyższymi informacjami, zachęcamy do wzięcia udziału w naszym Konkursie. Udział może być ciekawym doświadczeniem dla uczestników, a także stanowić możliwość dalszego rozwoju w zakresie prawa kanonicznego. Temat tegorocznej edycji, jakim jest ,,Lud Boży – Wierni” pozwala uczestnikom na zgłębienie sfery wiedzy, która dotyka nas samych, jako osób, które swoimi czynami kreślą swoją drogę do zbawienia. Temat ten, z racji bezpośredniego odniesienia do osób wierzących uczestniczących w życiu Kościoła, jest szczególnie ważnym społecznie. Jako organizatorzy pragniemy zaznaczyć istotną rolę wiernych poprzez promocję wśród młodzieży w Polsce.

Liczymy na Państwa udział, a w imieniu Wydziału oraz Studentów i Doktorantów zrzeszonych w Kole Naukowym Regula Iuris zapraszamy wszystkich Uczniów Szkół Ponadpodstawowych do aktywnego udziału w Konkursie!

Zgłoszenia szkoły, czego dokonują wyłącznie nauczyciele, należy dokonać do 11 listopada 2023 r. do godz. 23:59, poprzez:

1. Wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: FORMULARZ.

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage-u oraz wydarzenia na Facebooku.

Przesyłamy Regulamin Konkursu oraz materiały dydaktyczne na etap szkolny.

Regulamin Konkursu oraz materiały dydaktyczne na etap szkolny dostępne są również na stronie.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl

Łączymy wyrazy szacunku

Organizatorzy – Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Regula Iuris