KSIĄŻKA O BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ – PATRONCE NAUCZYCIELI W POLSCE

W ostatnim czasie udało się sfinalizować monografię dotyczącą Patronki nauczycieli w Polsce. Tytuł książki brzmi: „Nauczyciel wobec wyzwań współczesności. Ku przyszłości edukacji z bł. Natalią Tułasiewicz”. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Tom liczy 256 stron. Redaktorami naukowymi są: prof. Kazimiera Jaworska, ks. dr Jarosław Kowalczyk oraz s. dr Kazimiera Joanna Wawrzynów. Na miękkiej okładce widnieje fotografia wykonana w 1943 roku, przedstawiająca Natalię Tułasiewicz. Zdjęcie pochodzi z archiwum rodziny Tułasiewiczów.

Swoimi refleksjami naukowymi podzieliło się dziesięć osób. Są wśród nich osoby świeckie, zakonne i duchowne reprezentujące różne środowiska akademickie. Podjęte w poszczególnych artykułach zagadnienia dotyczą: problemu piękna, kultury jako światła nadziei, męstwa chwalebnego bł. Natalii, a także codzienności i heroiczności jej nauczycielstwa. Celem rozważań zawartych w prezentowanej monografii jest zaproszenie Czytelników do edukacyjnej refleksji nad wybranymi aspektami postawy nauczycielskiej bł. Natalii Tułasiewicz, nad przesłaniem jej życia, a także zainspirowanie do głębszego namysłu nad specyfiką owej postawy w kontekście współczesnych wyzwań.

Książka jest publikacją recenzowaną. Recenzje wydawnicze przygotowali: dr hab. Beata Orłowska, reprezentująca Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz ks. dr hab. Marek Jeziorański – pedagog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Oto krótki fragment jednej z recenzji: „Jestem pełen uznania dla merytorycznej wartości przedstawionej publikacji. Rzetelność warsztatu naukowego zachwyca sposobem prowadzenia myśli i odsłanianymi wątkami. Inspirują one do namysłu i refleksji nad trudnym, ale bardzo ważnym zagadnieniem realizacji misji nauczycielskiej, wychowawczej oraz pedagogicznej we współczesnym świecie”.

Polecamy książkę przede wszystkim nauczycielom, ale także innym pracownikom oświaty oraz osobom, które z różnych powodów chciałyby się zapoznać z postacią bł. Natalii Tułasiewicz. Patronka nauczycieli przekonywała: „To obcowanie z książką, […] cisza czytelni, szukanie, znajdowanie, odkrywanie rzeczy potrzebnych i niezbędnych, a dotychczas poniechanych, to mi raj! […] Kocham książki”.

Wydział Katechetyczny
Legnickiej Kurii Biskupiej