KRZESZOWSKIE SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 19 października 2023 roku (czwartek) w Krzeszowie odbyło się spotkanie pracowników miejscowej Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Publicznego. Na zaproszenie Księdza Kustosza Mariana Kopki do Krzeszowskiej Bazyliki przybyli dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, katecheci oraz pracownicy administracji i obsługi dwóch wspomnianych placówek.

Mszy świętej o godz. 14:00 przewodniczył Ksiądz Jarosław Kowalczyk – dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Przy ołtarzu stanęli również: Ksiądz Marian Kopko – proboszcz parafii w Krzeszowie oraz Ksiądz Łukasz Toporek – wikariusz oraz katecheta w krzeszowskim przedszkolu i szkole.

W okolicznościowym kazaniu Ksiądz Jarosław Kowalczyk wspomniał m. in. o bł. ks. Jerzym Popiełuszce, którego liturgiczne wspomnienie przypadało tego dnia. Pokazał błogosławionego męczennika jako wzór do naśladowania dla współczesnego nauczyciela, ponieważ z modlitwy czerpał siłę do codziennej posługi duszpasterskiej, do miłości Pana Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny, do oddania życia za wiarę oraz prawdę, którą głosił. Kaznodzieja nawiązał też do 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej, przypominając, jak doniosłe to było wydarzenie w tamtych czasach dla szkolnictwa – zarówno w Polsce, jak i w Europie. Dokonało się wielkie dobro, za które powinniśmy dziękować. Przewodniczący liturgii zachęcił zgromadzonych pracowników oświaty, aby byli „nauczycielami dobrymi” dla dzieci i młodzieży powierzonych ich pedagogicznej trosce. 

Po Mszy świętej uczestnicy stanęli przed ikoną Matki Bożej Łaskawej i zawierzyli dzieło kształcenia i wychowania młodego pokolenia Matce Najświętszej. Odmówili także modlitwę za wstawiennictwem bł. Natalii Tułasiewicz – patronki nauczycieli w Polsce.

W drugiej części wszyscy zostali zaproszeni na obiad i tort z okazji imienin Księdza Wikariusza Łukasza, które obchodził dzień wcześniej. Nie zabrakło rozmów na temat bieżących radości i trosk oświatowych. Pracownikom krzeszowskiej oświaty zostały złożone życzenia. Każdy otrzymał też kalendarz na 2024 rok z życzeniem, aby wyznaczał same dobre, błogosławione dni w służbie polskiej szkole.