KATECHEZA OTWARTA I PODSUMOWANIE WIZYTACJI W DEKANACIE ZGORZELEC

Na zakończenie wizytacji katechetycznej w Dekanacie Zgorzelec w dniu 7 marca 2023 roku (wtorek) odbędzie się katecheza otwarta, na którą są zaproszeni wszyscy katecheci ze wspomnianego dekanatu. Katecheza odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Łagowie w godz. 10:35-11:20. Zajęcia w klasie IV poprowadzi pani mgr Magdalena Daśko – dekanalny animator katechezy. Będzie to również okazja do podsumowania wizytacji, która odbywała się w styczniu i lutym oraz przekazania zaleceń powizytacyjnych.

Do dyrekcji wszystkich szkół w dekanacie zgorzeleckim zostały przesłane pisma z prośbą o umożliwienie katechetom udziału w tym wydarzeniu.