KATECHEZA OTWARTA DLA DEKANATU KAMIENNA GÓRA ZACHÓD W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W SZAROCINIE

W dniu 24 października 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie odbyła się katecheza otwarta, która została przeprowadzona przez Karola Laszczkowskiego – katechetę niewielkiej szkoły znajdującej się na terenie Dekanatu Kamienna Góra Zachód.
Temat katechezy brzmiał: ,,Jaki kolor miały oczy Jezusa? Chrześcijańskie świadectwa historyczności Zbawiciela”. Podczas zajęć katecheta ukazał uczniom istnienie Jezusa Chrystusa, bazując na fragmentach pochodzących z Nowego Testamentu, które pozwalają umieścić Zbawiciela w konkretnym czasie i miejscu. Innym świadectwem poruszonym przez katechetę stał się Całun Turyński oraz odkrycia archeologiczne w Qumran.
Podczas przeprowadzonych zajęć uczniowie klasy VIII pracowali w parach, odszukiwali wskazane fragmenty w Piśmie świętym, uczestniczyli w pogadance z katechetą oraz pracowali metodą tabelarycznego zapisu treści.
Katecheza zakończyła się podsumowaniem wiadomości przekazanych przez pana Karola oraz wspólną modlitwą i błogosławieństwem.
W katechezie otwartej uczestniczyli wizytatorzy Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej: ks. dr Jarosław Kowalczyk i ks. dr Tomasz Krauze, ks. dziekan Piotr Smoliński, ks. Czesław Barczewski – proboszcz Parafii w Leszczyńcu, ks. Jacek Krasoń – proboszcz parafii w Pisarzowicach oraz katecheci z dekanatu Kamienna Góra Zachód. Podczas zajęć obecna była także pani mgr Barbara Stanek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie.
Po zakończonej katechezie zajęcia zostały szczegółowo omówione i podsumowane w miłej atmosferze.

mgr Karol Laszczkowski