IV SYMPOZJUM KATECHETYCZNE I WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW

W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi serdecznie zapraszamy katechetów świeckich i siostry zakonne do udziału w wielkopostnym dniu skupienia i IV Sympozjum Katechetycznym na temat: „Aktualne wyzwania katechetyczne”. Wydarzenie będzie miało miejsce 26 marca 2022 roku (sobota) w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy. Szczegółowy program w załączniku.

Życzymy błogosławionego Wielkiego Postu i wyrażamy nadzieję na spotkanie w Legnicy.

PLAN SYMPOZJUM
AKTUALNE WYZWANIA KATECHETYCZNE
LEGNICA – CENTRUM SPOTKAŃ IM. JANA PAWŁA II

26 MARCA 2022 ROKU (SOBOTA)

Organizatorzy:

  • Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej
  • Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy
  • Katedra Katechetyki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Inspiracją do podjęcia refleksji naukowej są następujące wydarzenia:

  • 30. rocznica ustanowienia Diecezji Legnickiej (25 marca 1992) oraz 25. rocznica apostolskiej wizyty św. Jana Pawła II w Legnicy (2 czerwca 1997)
  • doświadczenie pandemii i wojny na Ukrainie oraz jego wpływ na kształt katechezy i edukacji w Polsce

Miejsce:

  • Legnica, Centrum Spotkań im. Jana Pawła II, Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 (dolna część kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski, Osiedle Kopernika).

Sobota, 26 marca 2022 roku

9:00 Msza święta z homilią pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy

10:30 Otwarcie konferencji – ks. dr Jarosław KOWALCZYK – dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej

10:40 Wykład I: Sytuacja edukacji w Polsce w czasie pandemii i w obliczu wojny na Ukrainie jako wyzwanie dla katechezy i katechetów
Pani Marzena MACHAŁEK – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie

11:00 Wykład II: Współczesna katecheza z perspektywy pierwszego katechety w diecezji w kontekście przeżywanych wydarzeń jubileuszowych – ks. bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI – Biskup Legnicki

11:15 Wykład III: Towarzyszenie katechizowanym w procesie wszechstronnego rozwoju – prof. dr hab. Anna ZELLMA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

11:45 Wykład IV: Od Gutenberga do Zuckerberga: jak media społecznościowe zmieniają Kościół? – ks. dr hab. Andrzej KIELIAN (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

12:15 Modlitwa Anioł Pański, dyskusja

Prowadzenie części wykładowej i dyskusji:

Ks. dr Jarosław KOWALCZYK – dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej

12:30 Przerwa

12:45 Wręczenie okolicznościowych odznaczeń przedstawicielom Katechetów z poszczególnych dekanatów i wybranym emerytom,
podziękowanie dla ustępującej Diecezjalnej Rady Katechetycznej, powołanie nowych członków do Diecezjalnej Rady Katechetycznej
(prowadzenie: mgr Anna RZONCA)

13:20 Przerwa na posiłek

14:00 Rozmowy niedokończone z udziałem zaproszonych Gości przeplatane upominkami muzycznymi

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i zakończenie spotkania