HARMONOGRAM WIZYTACJI KATECHETYCZNEJ W DEKANACIE POLKOWICE

Zgodnie z informacją przekazaną podczas spotkania przedwizytacyjnego terminy obserwacji zajęć w szkołach są następujące:

  • 19 lutego 2024 roku – ks. dr Tomasz Krauze,
  • 27 lutego 2024 roku – ks. dr Jarosław Kowalczyk, ks. dr Tomasz Krauze,
  • 28 lutego 2024 roku – ks. dr Jarosław Kowalczyk, ks. dr Tomasz Krauze,
  • 5 marca 2024 roku – ks. dr Jarosław Kowalczyk, ks. dr Tomasz Krauze,
  • 7 marca 2024 roku – ks. dr Jarosław Kowalczyk, o. mgr-lic. Józef Szańca OFMConv.

Szczegółowy harmonogram został przesłany ks. Dziekanowi Mariuszowi Szymańskiemu, który przekaże go poszczególnym księżom proboszczom. Dodatkowo o terminie wizytacji każdy katecheta zostanie poinformowany e-mailowo przez Sekretariat Wydziału Katechetycznego.