FINAŁ FRANCISZKAŃSKIEJ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

Piotr Woźny, uczeń III klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Legnicy, reprezentował diecezję legnicką i  zdobył III miejsce oraz tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady o św. Maksymilianie. Finał zawodów ogólnopolskich odbył się 21 kwietnia 2023 roku w Siedlcach. Uczniowie biorący udział w olimpiadzie musieli wykazać się doskonałą znajomością działalności św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz treścią Ewangelii według św. Jana. 

Nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie ucznia do olimpiady był katecheta o. mgr Michał Jednoróg OFMConv. Gratulacje!

(fot. S. Gąglewski OFMConv  S. Siergiej OFMConv)