Dzień skupienia pracowników Legnickiej Kurii Biskupiej i Wyższego Seminarium Duchownego

W dniu 30 maja 2022 roku pracownicy Legnickiej Kurii Biskupiej i Wyższego Seminarium Duchownego przeżywali doroczny dzień skupienia. Tym razem udali się do Głogowa, Jakubowa i Grodowca na terenie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W programie wyjazdu znalazły się następujące miejsca: Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie, Dom „Uzdrowienie Chorych” prowadzony przez Cichych Pracowników Krzyża, Głogowskie Sukiennice, Wieża Głogowska, Ruiny kościoła pw. św. Mikołaja, kościół pw. Bożego Ciała w Głogowie, Sanktuarium św. Jakuba, Apostoła Starszego w Jakubowie, Sanktuarium Matki Bożej Grodowieckiej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu.

Pielgrzymce przewodniczył Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski, który również odprawił Mszę świętą i wygłosił homilię w Kolegiacie Głogowskiej. Serdecznie dziękujemy za serdeczne przyjęcie w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej s. Małgorzacie Malskiej, ks. kanonikowi Rafałowi Zendranowi, ks. dziekanowi Stanisławowi Brasse, ks. kustoszowi Stanisławowi Czerwińskiemu i ks. kustoszowi Marcinowi Kliszczowi.