DZIEŃ SKUPIENIA KATECHETÓW W KRZESZOWIE

W sobotę 26 sierpnia, tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, odbył się doroczny dzień skupienia katechetów diecezji legnickiej. Spotkanie rozpoczęło się w bazylice Matki Bożej Łaskawej od adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie ks. dr hab. Dominik Ostrowski, prorektor ds. naukowo-dydaktycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu wygłosił konferencję pt. „Wychowanie do uczestnictwa w Eucharystii”.

Przed rozpoczęciem Eucharystii uczestnicy dnia skupienia wysłuchali koncertu organowego w ramach krzeszowskich letnich koncertów organowych w wykonaniu Julii Kubackiej, absolwentki Szkoły Muzycznej w Toruniu. Obecnie studentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Mimo młodego wieku jest laureatką konkursów pianistycznych i organowych. W 2018 roku na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym we Włoszech w Riva del Garda otrzymała nagrodę specjalną dla najlepszego akompaniatora. Systematycznie bierze udział w kursach pianistycznych i organowych. Jest solistką koncertów organowych m. in. w Gnieźnie, Krzeszowie, Toruniu. Jest trzykrotną stypendystką Prezydenta Miasta Torunia.

W południe Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski. Na zakończenie małżeństwo katechetów, państwo Kredkowscy, odmówili akt ofiarowania się katechetów Matce Bożej. Na zakończenie bp Andrzej oraz dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. Jarosław Kowalczyk podziękowali siedmiorgu katechetom, którzy w tym roku przeszli na emeryturę, wręczyli także 11 misji kanonicznych jedenaściorgu katechetom, którzy w tym roku szkolnym rozpoczną swoją pracę w szkołach.

Podczas spotkania można było nabyć podręczniki oraz pomoce dydaktyczne oferowane przez różne wydawnictwa. Dzień skupienia zakończył się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Tekst i zdjęcia: ks. Waldemar Wesołowski

Więcej informacji na stronie Radia PLUS LEGNICA.