DOLNOŚLĄSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 W LEGNICY

Dolnośląska Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 odbyła się 1 września br. w Legnicy. Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża świętego. Mszy świętej w intencji uczniów, nauczycieli i wychowawców przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Jarosław Kowalczyk, dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej.

W uroczystości wzięli udział: Pani Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, Pan Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty, Pan Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy, Pan Krzysztof Duszkiewicz – Wiceprezydent Legnicy, Pani Halina Elżbieta Knychalska – dyrektor Delegatury Kuratorium w Legnicy oraz inni zaproszeni Goście. Wszyscy zostali gościnnie przyjęci przez Księdza Kanonika Romana Raczaka – proboszcza parafii.

Oczywiście nie zabrakło rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów oraz uczniów. Najliczniej reprezentowane było VII Liceum Ogólnokształcące.

Druga część uroczystości odbyła się w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy. Tam też odbyło się pasowanie na uczniów dzieci, które rozpoczynają naukę w klasach pierwszych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem na stronie RADIA PLUS LEGNICA.