DNI SKUPIENIA STYPENDYSTÓW-UCZNIÓW Z METROPOLII WROCŁAWSKIEJ

W dniach od 12 do 14 maja 2023 r. w diecezjalnym domu rekolekcyjnym im. św. Anieli w Bardzie przy ul. Krakowskiej 31 odbędą się rekolekcje stypendystów-uczniów z diecezji legnickiej, świdnickiej i wrocławskiej. Rozpoczęcie spotkania o godz. 17.00. Zakończenie dni skupienia w niedzielę po obiedzie ok. godz. 14:00.

Spotkaniu przewodniczyć będzie ks. dr Łukasz NYCZ, członek Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wicedyrektor Biura Fundacji ds. formacji stypendystów. Gościem spotkania będzie Biskup Świdnicki Marek Mendyk.