„BLASK PRAWDY” – DIECEZJALNE OBCHODY XXII DNIA PAPIESKIEGO

W uroczystość Świętej Jadwigi Śląskiej (16 października 2022 roku) obchodziliśmy 44 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Był to także XXII Dzień Papieski, który w tym roku przebiegał pod hasłem: „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor). To tytuł dziesiątej encykliki św. papieża Jana Pawła II o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, ogłoszonej 6 sierpnia 1993 roku.

Podstawowym celem encykliki stało się przypomnienie fundamentalnych prawd doktryny katolickiej z zakresu moralności, odnoszących się do różnych dziedzin ludzkiego życia, w kontekście współczesnych prób ich podważania lub zniekształcania.

Diecezjalne obchody Dnia Papieskiego odbyły się w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy. O godzinie 12:00 została odprawiona uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. Marcina Urygi, zastępcy dyrektora Caritas Diecezji Legnickiej. Homilię wygłosił ks. Jarosław Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej, a także organizator diecezjalnych obchodów Dnia Papieskiego. W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele szkół noszących imię św. Jana Pawła II i św. Jadwigi Śląskiej z Diecezji Legnickiej. Obecni także byli wolontariusze parafialnych i szkolnych kół Caritas.

Po Mszy świętej w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II można było obejrzeć program słowno-muzyczny pt.: „Święta Jadwiga Śląska – człowiek w całej prawdzie”. To przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Kunicach.

Tekst i foto: Monika Poręba-Zadrożna