44. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KATECHETYCZNE – KATECHEZA WOBEC WYZWAŃ SEKULARYZACJI

W imieniu organizatorów 44. OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM KATECHETYCZNEGO zapraszamy wszystkich katechetów Diecezji Legnickiej do wzięcia udziału w sympozjum organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Przyjęta formuła ONLINE pozwala na udział w sympozjum również tym osobom, które nie mogłyby wziąć w nim udziału fizycznie. Szczególnie zachęcam tych katechetów, którzy są w trakcie awansu zawodowego, ponieważ po zakończeniu sympozjum będzie można otrzymać stosowne zaświadczenie. 

Wystarczy zarejestrować się pod podanym niżej linkiem (nie wymaga to posiadania konta na portalu Facebook): 

KATECHETYKA – KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

Chcemy nie tylko pokazać współczesne wyzwania katechetyczne, ale także odpowiedź na nie. Spróbujemy zatem odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

  • Czy obecność lekcji religii w polskiej szkole jest trwała?
  • Jak postępować z niewierzącymi?
  • W jaki sposób realizować preewangelizację?
  • Jak ewangelizować we współczesnych uwarunkowaniach?

Zapraszamy do obserwowania oficjalnego profilu facebook’owego: KATECHETYKA – KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI.