Programy i podręczniki

Uprzejmie przypominamy, że w roku szkolnym 2022/2023 na terenie Diecezji Legnickiej katecheza może być realizowana w oparciu o podręczniki następujących wersji programowych:

  • Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Kielce,
  • Wydawnictwo św. Wojciech Dom Medialny – Poznań,
  • Wydawnictwo WAM – Kraków.

W celu uniknięcia niedogodności przyjmujemy zasadę, że w danej placówce oświatowej mogą być stosowane podręczniki tylko jednej wersji programowej, niezależnie od liczby katechetów. Bez uzasadnionej potrzeby lub konieczności nie należy również zmieniać podręczników.

Od 1 września 2020 roku obowiązują nowe podręczniki do nauczania religii dla:

  • dzieci sześcioletnich,
  • klas I i V szkoły podstawowej,
  • klas I szkoły ponadpodstawowej.

Od 1 września 2021 roku obowiązują nowe podręczniki do nauczania religii dla:

  • klas II i VI szkoły podstawowej,
  • klas II szkoły ponadpodstawowej.

Od 1 września 2022 roku obowiązują nowe podręczniki do nauczania religii dla:

  • klas III i VII szkoły podstawowej,
  • klas III szkoły ponadpodstawowej.

Są one zgodne z nową Podstawą programową katechezy (2018) oraz Programem nauczania religii (2018).