XX EDYCJA KONKURSU PAPIESKIEGO „CHRZEŚCIJANIN WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”

Zapraszamy Katechetów i Nauczycieli szkół ponadpodstawowych do zapoznania się z informacjami o XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Ten trwający już 20 lat projekt, realizujący piękną misję promocji nauczania Jana Pawła II to dzieło, które zbudowane jest z dobrej woli i zaangażowania chrześcijan w całej Polsce. 

Celem Konkursu Papieskiego jest propagowanie myśli i nauczania św. Jana Pawła II wśród młodzieży. W dziełach Jana Pawła II poruszane są tematy dotyczące wielu dziedzin życia społecznego – od spraw relacji międzyludzkich, aż po kwestie kulturowe, gospodarcze i ekonomiczne. Dzięki temu w młodych ludziach kształtują się postawy patriotyczne, społeczne i obywatelskie, motywujące do działania w imię stwarzania lepszej rzeczywistości.
Celem Konkursu jest także uczenie krytycznego myślenia i rozwijanie zdolności literackich, a także przygotowanie do konfrontowania własnych przemyśleń uczniów z opiniami innych oraz nauczaniem papieża Polaka. Co roku konkursowi towarzyszy specjalnie przygotowany plakat i przewodzi hasło, które jest efektem wsłuchiwania się w debatę publiczną młodych.
W tym roku podejmuje temat „Chrześcijanie we współczesnym świecie” i skłania do spojrzenia na misję chrześcijan wobec współczesnych wyzwań w świetle nauczania Jana Pawła II.

Konkurs od kilku lat realizowany jest w niezmiennej i atrakcyjnej formie. Składa się on z czterech etapów. Każdy z nich jest inny, aby cała forma Konkursu była ciekawa dla odbiorców. Pierwszym etapem jest quiz on-line. Za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie tertio.pl/konkurs-papieski uczestnik ma za zadanie rozwiązać zestaw 26 pytań dotyczących życia i nauczania papieża Jana Pawła II. Otrzymanie w tym etapie odpowiedniej ilości punktów pozwala uczestnikowi wziąć udział w drugim etapie Konkursu – rozbudowanym teście on-line. Uczestnik otrzymuje 30 pytań wielokrotnego wyboru, na które musi odpowiedzieć w określonym czasie. Drugi etap oczywiście różni się wyższym poziomem merytorycznym od etapu pierwszego. Uczestnicy otrzymują pomocną literaturę. W tym roku są to: “Przekroczyć próg nadziei” – wywiad Jana Pawła II z 1994 oraz “Tertio Millennio Adveniente” list apostolski papieża Jana Pawła II z 1994. Kolejnym etapem jest półfinał polegający na napisaniu eseju na jeden z trzech podanych tematów. Do każdego tematu jest przygotowana pomocna literatura. Specjalnie powołane w regionach komisje sprawdzają eseje uczestników i wyłaniają najlepsze. Ostatnim etapem jest finał odbywający się jednocześnie w 9 regionach Polski, dla uczniów z województwa dolnośląskiego i opolskiego we Wrocławiu.

Więcej INFORMACJI TUTAJ.

REGULAMIN KONKURSU