TEOLOGIA INNA NIŻ MYŚLISZ – PROPOZYCJA PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zaprasza na studia teologiczne w nowej odsłonie, z możliwością wybrania interesujących ścieżek uzupełniających główny program. 

Wśród propozycji znajdują się specjalności:
– Liturgia-Muzyka-Sztuka,
– Dziennikarstwo,
– Teologia PLUS,
– Katecheza.

Zdobyte na PWT kompetencje można wykorzystywać w różnych dziedzinach: jako nauczyciel, jako osoba działająca w świecie mediów, kultury i sztuki sakralnej, w poradnictwie rodzinnym i małżeńskim, w fundacjach, instytucjach państwowych i urzędach, w organizacjach parafialnych.

Warto studiować na PWT, ponieważ Teolog to człowiek o jasno określonej tożsamości, szerokiej wiedzy humanistycznej, zorientowany w procesach dokonujących się w świecie, potrafiący myśleć krytycznie i kreatywnie budować rzeczywistość.

Aktualnie trwa rekrutacja, dlatego zapraszamy do zainteresowania się ofertą bezpłatnych, dziennych studiów na kierunkach Teologia, Pedagogika i Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz studiami podyplomowymi, wśród których oferujemy: Psychoterapię, Nauki o Rodzinie i studia teologiczne.

Szczegóły znajdziecie w zakładce Rekrutacja na stronie www.pwt.wroc.pl.

Szerzej o studiach PWT:

Studia humanistyczne, jakie oferuje Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, to inwestycja w przyszłość, w każdy rodzaj kariery zawodowej, ponieważ teologia i filozofia, które są częścią studiowanych przedmiotów, to fundament różnych dziedzin życia.

Zdobyta wiedza sprawia, że człowiek myśli szerzej, głębiej rozumie samego siebie i innych, łatwiej rozumie świat i otaczająca nas rzeczywistość.

Oferta specjalności na kierunku Teologia zachęca do tego, żeby studiować z pasją i wnosić ją w dalsze życie! Warto wybrać jedną z wielu propozycji i rozwijać swoje zainteresowania, które otworzą ścieżkę do kariery zawodowej.
Studia teologiczne to ponad 3000 godzin zajęć przez 5 lat. 90% programu jest ściśle powiązane z filozofią i teologią, ale duża część inwestowana jest w zdobywanie wiedzy specjalnościowej o wybranym profilu: Nauki o Rodzinie, Dziennikarstwo, Liturgia-Muzyka-Sztuka, Teologia PLUS, Katecheza.

Szczegółowo opisaliśmy powyższą propozycję oraz studia pedagogiczne na naszej stronie www.pwt.wroc.pl w zakładce REKRUTACJA. 

Zapraszamy do zapoznania się z nią i wybrania najlepszej opcji dla siebie, czyli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, który położony jest w najpiękniejszym miejscu we Wrocławiu – na Ostrowie Tumskim.