SPOTKANIE NAUCZYCIELI Z KRZESZOWA W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ

W dniu 17 października 2022 roku w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie odbyło się spotkanie nauczycieli miejscowej szkoły podstawowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rozpoczęło się ono Mszą świętą o godz. 14:00 pod przewodnictwem ks. Jarosława Kowalczyka z udziałem Księdza Proboszcza Mariana Kopki oraz Księdza Łukasza Toporka – wikariusza i katechety.

Ksiądz Dyrektor Jarosław Kowalczyk wygłosił również homilię, w której – nawiązując do Ewangelii z dnia – zachęcał do gromadzenia skarbów przed Bogiem. Przekonywał, że „prawdziwym bogactwem jest nasza wiara, nadzieja i miłość. A realizacja misji nauczycielskiej w codzienności to nic innego jak dzielenie się tymi pięknymi cnotami z młodymi ludźmi powierzonymi naszej pedagogicznej trosce”. Kaznodzieja wspomniał także postać bł. Natalii Tułasiewicz, która od kilku miesięcy jest patronką nauczycieli w Polsce. Jednocześnie zachęcił do naśladowania jej heroicznej postawy oraz wypraszania wstawiennictwa w różnych sprawach.

Po Mszy świętej Ksiądz Dziekan Prałat Marian Kopko zaprosił zgromadzonych na obiad do Domu Pielgrzyma. Był również czas na życzenia i pamiątkowe zdjęcie.

Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej składa serdeczne podziękowanie Księdzu Kustoszowi Marianowi Kopce za pielęgnowanie wieloletniego zwyczaju spotkań z nauczycielami w ważniejszych momentach roku szkolnego.

Słowa uznania i podziękowania za wspaniałą pracę pedagogiczną, wychowawczą i opiekuńczą należą się również Pani Dyrektor Honoracie Klimczak oraz całemu zespołowi Nauczycieli oraz Pracowników Szkoły Podstawowej w Krzeszowie.