OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

W roku szkolnym 2023/2024 po raz osiemnasty organizowana jest Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. Już od wielu lat Olimpiada jest pod patronatem honorowy Ministra Edukacji i Nauki, a także od tego roku cieszymy się patronatem Komisji Wychowania Katolickiego przy Konferencji Episkopatu Polski

Olimpiada jest jedną z form przybliżenia dzieciom i młodzieży charyzmatycznego Świętego, męczennika z Auschwitz, założyciela klasztoru-wydawnictwa, misjonarza, osoby godnej naśladowania.

Poprzez Olimpiadę uczestnicy mogą zapoznać się z życiem Świętego, poznając Go jako kapłana, misjonarza, założyciela klasztoru w Niepokalanowie, wydawcy „Rycerza Niepokalanej”, czy też świetnego naukowca – doskonałego matematyka, przedsiębiorcy. Osoby o niezwykłej sile ducha, która całe swoje życie zawierzyła Matce Bożej.

Celem Olimpiady jest zachęcenie jej uczestników do życia na wzór św. Maksymiliana oraz rozbudzenie pragnienia poznania Pisma Świętego.

Olimpiada organizowana jest na czterech poziomach edukacyjnych:

– konkurs plastyczny dla przedszkoli i „zerówek”;

– konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-V);

– konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII);

– konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

konkursie plastycznym zadaniem uczniów jest zilustrowanie wybranego przez Organizatorów wydarzenia z życia św. Maksymiliana, natomiast w konkursie wiedzy uczniowie muszą przyswoić sobie życiorys św. Maksymiliana na podstawie wyznaczonej lektury oraz zapoznać się z podaną księgą Pisma Świętego. Uczestnicy Olimpiady, oprócz cennej wiedzy i inspiracji, mogą wygrać także cenne nagrody (w przypadku konkursu wiedzy jest to wysokiej klasy sprzęt elektroniczny oraz indeksy na studia).

Zgłoszenia uczestnictwa w Olimpiadzie dokonuje katecheta lub inny nauczyciel z danej szkoły na początku roku szkolnego. Regulamin Olimpiady, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl. Pytania można kierować na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl