„NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS – ABY NAUKA BYŁA ŻYCIEM” – SPOTKANIE DRK I ANIMATORÓW DEKANALNYCH

W dniu 2 marca 2023 roku w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy odbyło się spotkanie Diecezjalnej Rady Katechetycznej i Dekanalnych Animatorów Katechezy.

Gościem spotkania była s. dr Kazimiera Joanna Wawrzynów OSU z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Siostra przygotowała dla uczestników tego spotkania wykład pt.: „Non scholae, sed vitae discimus – aby nauka była życiem”. Spośród wielu istotnych kwestii dotyczących nauczania Prelegentka zaprezentowała osobę i nauczanie Ruth Charlotte Cohn (1921-2010), która jest wybitną przedstawicielką psychologii humanistycznej. Z wykształcenia psychoanalityk – pracowała trzydzieści lat nad tym, by wprowadzić elementy pedagogiczno-terapeutyczne do nauczania i innych grup komunikacyjnych, psychoterapeutka, pedagog i poetka. Najbardziej jest znana jako twórca metody uczenia się w grupach zwanej interakcją skoncentrowaną na temacie (TZI). Była założycielką Workshop Institute for Living Learning, znanego dziś jako Ruth Cohn Institute for TCI.

Siostra Prelegentka przedstawiła podstawy nauczania i uczenia się według R.C. Cohn, by prowadzenie grup według TZI charakteryzowała harmonijność i „dynamiczna równowaga” między nauczycielem/liderem, uczniami, tematem lub zadaniem do realizacji i środowiskiem czyli JA, MY, TO i GLOBE. Podkreśliła wagę trzech pojęć: struktury, procesu i zaufania, stanowiących filary pracy grupowej TZI, które należy uwzględniać jako faktory skuteczne w każdej grupie. To, co rozgrywa się w jakiejś grupie, zależy od zaufania, jakie członkowie grupy mają lub nie mają wzajemnie do siebie. Ten stosunek zaufania lub jego braku rzutuje długofalowo na proces, który wpływa na jakość relacji między uczniami w klasie. Dla R.C. Cohn było ważne, aby nauczyciele–liderzy grup systematycznie pracowali nad rozwojem własnej osobowości i rozszerzali swoje horyzonty.

W przygotowanej przez Siostrę prezentacji były zawarte praktyczne wskazówki dla nauczycieli/katechetów, co zrobić i czego unikać, by NAUKA była ŻYCIEM. Po wykładzie zaproszonego Gościa był czas na pytania, refleksję i dzielenie się osobistymi doświadczeniami.

                W gościnnych progach Centrum Jana Pawła II w Legnicy odwiedził nas także Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski, który wprowadził zebranych do Instrukcji O przygotowaniu dzieci w wieku katechizacyjnym (7-14 lat) do sakramentu chrztu świętego. Ksiądz Biskup podkreślił, że wiara jest łaską, której Bóg udziela na rożnych etapach życia człowieka i że zawsze jest to radość dla wspólnoty Kościoła. Każdego roku, zwłaszcza w okresie bezpośredniego przygotowania do I Komunii Świętej, zgłasza się do katechetów, czy księży proboszczów pewna grupa osób, które proszą o chrzest dla dziecka. Przedstawiona przez księdza Biskupa Instrukcja precyzuje wszystkie ważne zagadnienia.

                W ramach naszego spotkania był także czas na przedstawienie pomysłów i propozycji członków Diecezjalnej Rady Katechetycznej i dekanalnych animatorów katechezy odnośnie do wydarzeń organizowanych przez Wydział Katechetyczny.

Ksiądz Emilian Gwiżdż – katecheta z Polkowic, przedstawił relację w pielgrzymki katechetów oraz nauczycieli do Ziemi Świętej i Jordanii, która odbyła się w dniach 13-21.02.2023 r. Oglądając wyświetlane fotografie, mogliśmy dotknąć „Piątej Ewangelii”, a wielu z nas miało okazję powspominać chwile, gdy dane im było stąpać po śladach Zbawiciela i Jego uczniów. Ksiądz Emilian zaprezentował również nową stronę Wydziału Katechetycznego, której jest twórcą.

Dyrektor Wydziału Katechetycznego, a jednocześnie Przewodniczący Diecezjalnej Rady Katechetycznej, ks. dr Jarosław Kowalczyk przedstawił uczestnikom kalendarium katechetyczne na II semestr roku szkolnego 2022/2023 i zaprosił wszystkich na wielkopostny dzień skupienia dla katechetów i V Sympozjum Katechetyczne w Legnicy, które jest zaplanowane jest na 18 marca br. Spotkanie stało się okazją, aby podziękować katechetom za ich codzienne zagazowanie w działania katechetyczne w szkołach i parafiach, a jednocześnie zachętą do spotkań katechetycznych w dekanatach oraz dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

Elżbieta Lisowska

katechetka z Rudnej