NIEZWYKŁE SPOTKANIE NAUCZYCIELI Z BŁ. NATALIĄ TUŁASIEWICZ

W dniu 6 czerwca 2024 roku (czwartek), w Centrum Formacji Ewangelizacyjnej „DOM SŁOWA” w Legnicy, odbyło się spotkanie pracowników oświaty z bł. Natalią Tułasiewicz, która od 2022 roku jest patronką nauczycieli w Polsce. Na zaproszenie Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej odpowiedziało blisko 100 osób: dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i katechetów (tę ostatnią grupę najliczniej reprezentowali przedstawiciele Diecezjalnej Rady Katechetycznej oraz dekanalni animatorzy katechezy). Była też delegacja młodzieży z dwóch legnickich szkół.

W wydarzeniu uczestniczył Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski, który nawiązując do biografii bł. Natalii Tułasiewicz, przywołał swoją śp. Babcię Pelagię Siemieniewską, wskazując, że żyła ona w podobnym czasie, czyli na początku XX wieku. Urodziła się poza Poznaniem, ale potem mieszkała w tym mieście i w 1939 roku została wysiedlona wraz z całą rodziną do Generalnego Gubernatorstwa.

Swoim świadectwem podzieliła się również Pani Natalia Tułasiewicz-Wala – przedstawicielka rodziny Tułasiewiczów do spraw związanych z propagowaniem postaci bł. Natalii Tułasiewicz, opiekunka archiwum rodzinnego, wnuczka Tadeusza Tułasiewicza –  brata błogosławionej. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że bł. Natalia całe życie poświęciła służbie Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Pani Natalia zachęcała do lektury Zapisków Patronki nauczycieli, bowiem w nich są zaprezentowane barbarzyńskie czasy wojny. „Być poetką życia” – to lektura, po którą warto sięgnąć, chcąc zapoznać się z życiem bł. Natalii Tułasiewicz. Patronka nauczycieli w Polsce pozostaje przykładem świeckiego apostolatu. Chciała być orędowniczką „dusz trudnych”.

Kolejną prelegentką była prof. Dorota Heck z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Na początku zauważyła ona obecnych na sali młodych ludzi i zachęciła do angażowania się w duszpasterstwa akademickie, jeśli w przyszłości będą studiować we Wrocławiu. Następnie podzieliła się głęboką refleksją odnośnie do piękna, także w pismach bł. Natalii Tułasiewicz.

Pani prof. Kazimiera Jaworska z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, współredaktorka książki, zabierając głos, podzieliła się świadectwem swojego pierwszego spotkania z Natalią Tułasiewicz. Miało ono miejsce w dniu beatyfikacji Natalii, czyli 13 czerwca 1999 roku w Warszawie. Wówczas Jan Paweł II dokonał aktu beatyfikacji 108 polskich męczenników, którzy ponieśli śmierć za wiarę w okrutnym czasie II wojny światowej.

Po przerwie i modlitwie Anioł Pański znalazł się czas na refleksje, spostrzeżenia i dopowiedzenia ze strony uczestników spotkania. Głos zabrali wówczas:

– s. dr Kazimiera J. Wawrzynów, urszulanka z Wrocławia, która spontanicznie zaangażowała kilkunastu uczestników do odczytania fragmentu Pisma świętego, podkreśliła w ten sposób, że „każdy z nas jest ogniwem w łańcuchu przyczyn i skutków, które sięgają nieskończoności”;

– p. mgr Elżbieta Lisowska z Rudnej podzieliła się swoją radością o Warsztatach w drodze – pieszej pielgrzymce nauczycieli i wychowawców z Zielonej Góry na Jasną Górę. Pani Elżbieta już od 15 lat bierze udział w tym wydarzeniu, któremu szczególnie patronuje bł. Natalia;

– p. mgr Elżbieta Jarząb z Legnicy podziękowała swojej przedmówczyni, że przy różnych okazjach i spotkaniach katechetycznych wspominała o bł. Natalii, inspirując środowisko katechetów diecezji legnickiej do zainteresowania się jej życiem.

W dalszej kolejności ks. Jarosław Kowalczyk zaprezentował książkę pt. „Nauczyciel wobec wzywań współczesności. Ku przyszłości edukacji z bł. Natalią Tułasiewicz” wydaną przez Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W dowód wdzięczności za przyjęcie zaproszenia na spotkanie każdy Uczestnik otrzymał tę publikację pod redakcją naukową Kazimiery Jaworskiej, ks. Jarosława Kowalczyka i Kazimiery J. Wawrzynów OSU. Organizator spotkania podkreślił, że celem, który przyświeca zespołowi redaktorów, jest chęć szerzenia informacji o Patronce nauczycieli w Polsce oraz przekonania do przywileju modlitwy w różnych intencjach przez jej mocarne orędownictwo.

Wydarzenie spotkania z bł. Natalią Tułasiewicz w Domu Słowa poprowadziła Pani mgr Anna Rzonca – nauczycielka Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Legnicy, która wraz ze swoimi uczniami: ks. Arturem Jaguszczakiem (absolwentem, aktualnie wikariuszem parafii katedralnej i katechetą w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy) i Adrianną Wilk (tegoroczną maturzystką) stworzyli niezwykłe trio smyczkowe (dwoje skrzypiec i altówka). W ostatnim utworze do muzyków dołączył Antoni Szymański – uczeń klasy drugiej podstawowej szkoły muzycznej, a prywatnie wnuk Pani Anny Rzoncy.

Temat pracy magisterskiej bł. Natalii brzmiał: „Mickiewicz a muzyka”. Potwierdza on fakt, że na równi z literaturą stawiała muzykę. Spotkanie rozpoczęło się więc „Polonezem” Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy, a zakończyło się utworem „Kochajmy się” tego samego autora i z wspomnianego filmu.

Każdy Uczestnik na pamiątkę otrzymał książkę i obrazek z modlitwą nauczyciela za wstawiennictwem bł. Natalii Tułasiewiczówny. Ułożył ją Biskup Piotr Turzyński – biskup pomocniczy diecezji radomskiej, a jednocześnie delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli. Ksiądz Biskup nie mógł uczestniczyć w spotkaniu ze względu na stan zdrowia, a uczestnicy modlili się w jego intencji, prosząc Pana Boga szczególnie o powrót do pełni sił.

Wyrażamy wdzięczność Wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia i wzięli udział w spotkaniu.

Błogosławiona Natalio Tułasiewicz – módl się za nami!